Vi är din resurs

Västra Götalands Bildningsförbund är en intresseorganisation och en mötesplats för den samlade folkbildningen i regionen.
Dit räknas de 10 studieförbundens regionala enheter, 23 folkhögskolor, Kultur i Väst, Västarvet och SISU Västra Götaland.