Vi är din resurs

Västra Götalands Bildningsförbund är en intresseorganisation och en mötesplats för den samlade folkbildningen i regionen.
Dit räknas de 10 studieförbundens regionala enheter, 22 folkhögskolor, Förvaltningen för Kullturutveckling (VGR) och RF-SISU Västra Götaland.