Folkhögskolor

Varje folkhögskola bestämmer själv sin verksamhet och profil.

Folkhögskolorna i regionen erbjuder ett stort utbud av utbildningar och kurser. Till skillnad från andra skolformer är folkhögskolan inte bunden till centralt fastställda läroplaner.

Varje folkhögskola bestämmer själv sin verksamhet och profil. Till den senare räknas inte bara skolans ideologi utan också den ämnes- eller målgruppsinriktning folkhögskolan har.

Möjligheten till internatboende finns på flertalet folkhögskolor.

Utmärkande för folkhögskolans studieform och pedagogik är bland annat:

  • Ingen centralt fastställd studieplan
  • Varje folkhögskola fastställer sin verksamhet och profil
  • Folkhögskolan har deltagare i varierande ålder från 18 år och uppåt.
  • Särskilt prioriterade grupper är ”kortutbildade”, arbetslösa/arbetssökande, invandrare och deltagare med olika funktionshinder.

Utmärkande för folkhögskolan som skolform är dessutom att man försöker ha mindre och mer sammanhållna studiegrupper. Man studerar ofta ämnesövergripande i projektform och utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter.

I Västra Götalandsregionen finns 22 verksamma folkhögskolor. 16 av dessa är rörelsefolkhögskolor och 6 av dem drivs av Västra Götalandsregionen.