Kommunbidragsrekommendation 2024

-beräkning av studieförbundens kommunala bidrag
2024 års rekommendation liknar 2023. Skillnaden för 2024 är att bidragsgrundande år är 2022 och 2023.
Rekommendationen har alltid utgått från statsbidragsvillkoren för att få maximal effekt på verksamheten för studieförbunden.
Under 2024 kommer kommer VGB följa besluten kring de nya statsbidragsvillkoren och arbeta fram kommunbidragsrekommendation som harmonierar med dessa. I de båda nedladdningsbara filerna finns rekommendationen för 2024 samt VGBs verktyg för uträkning av kommunbidragen.