Övriga medlemmar

Om Västarvet
Vi gör historien levande med spännande museer, besöksmål och utställningar. Som regional resurs har vi fokus på kulturmiljö, naturvård, arkeologi, konservering och slöjd. Genom kunskap, utveckling och samverkan skapar vi tillsammans ett hållbart samhälle.

Västarvet är Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Genom förebyggande och konsultativa insatser med fokus på kulturmiljö, naturvård, arkeologi, konservering och slöjd bevarar vi natur- och kulturarvet – men bedriver också ett framtidsinriktat utvecklingsarbete i hela Västra Götaland.

Västarvet driver verksamheten på Bohusläns museum, Göteborgs Naturhistoriska museum, Lödöse museum, Forsviks Bruk, Slöjd & Byggnadsvård, Vänersborgs museum, Vitlycke museum och Västergötlands museum.
Västarvet bedriver regional konsult- och konsulentverksamhet inom områdena arkeologi, byggnadsvård, kulturmiljö, naturmiljö, konservering, slöjd och utställningar & pedagogik samt utveckling & projektstöd.
Västarvet bedriver verksamheten på Västergötlands museum och Bohusläns museum på uppdrag av respektive stiftelse.

Om Kultur i Väst
Kultur i Väst är en kulturförvaltning inom Västra Götalandsregionen. Här arbetar drygt 70 personer till exempel som konsulenter, producenter, kommunikatörer, journalister och administratörer.
De flesta  jobbar i Göteborg, men några finns också i Skövde, Borås, Skara och Uddevalla. Alla arbetar med att stärka och utveckla kulturen i Västra Götalandsregionen.

Vårt uppdrag kommer från politikerna i regionens kulturnämnd och verksamheten finansieras med skattepengar. Kultur i Väst har har inget ekonomiskt vinstintresse.
Dessa finns vi till för

Vi är till för alla invånare i Västra Götalandsregionen. Vi arbetar särskilt med kultur för barn och unga. Ibland vänder vi oss direkt till dig som bor i länet, ibland kan du ta del av det vi gör genom att vi samarbetar med:
* kommunerna i Västra Götalandsregionen
* regionala institutioner
* arrangörer och organisationer
* det fria kulturlivet

Om SISU Idrottsutbildarna
Huvuduppgiften för SISU Idrottsutbildarna är att arbeta inom idrotten. Verksamheten vänder sig i första hand till ideellt arbetande ledare och alla de ungdomar som finns inom rörelsen. En viktig uppgift är att också stödja medlemsorganisationerna i ett idé- och utvecklingsarbete.

I Västra Götaland finns ett SISU-distrikt:
SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland