DFS Sjuhärad

DFS (Delregionalt FolkbildningsSamråd) Sjuhärad är organisationen (inom VGB) för studieförbundens gemensamma arbete när det gäller informations- och opinionsfrågor.
Samtliga 10 studieförbunden har verksamhet i de 8 kommuner som ingår i Sjuhärad.

Stfb gruppen Sjuhärad 2018 rev 190214