DFS Sjuhärad

DFS (Delregionalt FolkbildningsSamråd) Sjuhärad är organisationen (inom VGB) för studieförbundens gemensamma arbete när det gäller informations- och opinionsfrågor.
Samtliga 10 studieförbunden har verksamhet i de 8 kommuner som ingår i Sjuhärad. Dessutom så har studieförbunden organiserat sig i kommungrupper där några studieförbund företräder alla 10. Se kontaktlistan:
Kommungr DFS Sjuhärad rev 190930
VGBs lista Stfb MO uppdaterad 191002