Om Västra Götalands Bildningsförbund

Västra Götalands Bildningsförbund är en mötesplats för den samlade folkbildningen inom regionen. Dit räknas 12 studieförbundsdistrikt, 22 folkhögskolor, Kultur i Väst och SISU Idrottsutbildarna i Västra Götaland samt Västarvet.

VGB leds av en styrelse med utsedda representanter för studieförbund, folkhögskola och Kultur i Väst samt SISU Idrottsutbildarnas två enheter i regionen. En särskild folkhögskoledelegation och en studieförbundsdelegation arbetar med frågor inom respektive område. Läs mer om vilka som sitter i styrelse och delegationer under respektive flik.

VGB har sitt kansli i Skara. På andra våningen i ett fint gammalt kulturhus på Skolgatan 3 rumsterar vi tillsammans med ett arkitektkontor och Medborgarskolan.

Hälsa gärna på oss! Under fliken personal presenteras vi som finns på kansliet.

Västra Götalands Bildningsförbund
Skolgatan 3, 532 31 SKARA
Telefon: 0511-134 65
E-post:

Kommentarer inaktiverade.