Om Västra Götalands Bildningsförbund

Västra Götalands Bildningsförbund är en mötesplats för den samlade folkbildningen inom regionen. Dit räknas de 10  studieförbundens regionala enheter, 16 rörelsefolkhögskolor, 6 st VGR-skolor, Kultur i Väst och SISU Idrottsutbildarna i Västra Götaland samt Västarvet.

VGB leds av en styrelse med utsedda representanter från studieförbunden och rörelsefolkhögskolorna samt 2 platser som representantskapet väljer. En särskild folkhögskoledelegation och en studieförbundsdelegation arbetar med frågor inom respektive område. Läs mer om vilka som sitter i styrelse och delegationer under respektive flik.

VGB har sitt kansli i Skara. På andra våningen i ett fint gammalt kulturhus på Skolgatan 3 rumsterar vi tillsammans med ett arkitektkontor och Medborgarskolan.
Vi har även ett kontor på Andra Långgatan 29 i Göteborg.

Hälsa gärna på oss! Under fliken personal presenteras vi som finns på kansliet.

Västra Götalands Bildningsförbund
Skolgatan 3, 532 31 SKARA
Telefon: 0511-134 65
E-post:

Kommentarer inaktiverade.