DFS Göteborgsregionen

Studieförbunden i Göteborgsregionen (GR) har beslutat att arbeta inom ramen av två grupperingar – DFS GR Kransen och DFS GR Stad. Detta  för att stärka och utveckla sin dialog och samverkan med kommunerna i denna delregion.
VGBs lista Stfb MO uppdaterad 191002