Folkbildningens idé och praktik – unik kurs på Göteborgs Universitet

Göteborgs Universitet kursen ”Folkbildningens idé och praktik” 15 hp på 25% studietakt sedan ett par år tillbaka. Kursen kom till genom att VGB köpte den första gången utifrån ett önskemål från våra medlemsorganisationer att en sådan kurs behövdes här i Västra Götaland. Under pandemiperioden skedde mycket av kursen digitalt, men nu är det närträffar som gäller och möjlighet till rikt utbyte mellan folkbildningsintresserade. Kursen startar 5 september och innehåller 6 närträffar med intressanta föreläsningar och gemensamma samtal. Däremellan sker egna arbetsuppgifter och även gruppuppgifter i studiecirkelliknande form.

Vi vill varmt rekommendera  att söka kursen inför hösten – en mycket bra och bred introduktion till folkbildningen och borde ses som självklar särskilt för nya medarbetare inom folkbildningen. Den första ansökningsperioden är avslutad men det finns platser kvar. GU kommer att öppna upp för sen ansökan från och med den 14 juli.

Här kan ni läsa mer om kursen på GU:s hemsida:

https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/folkbildningens-ide-och-praktik-pdg563