Regionbidrag

Regionbidrag till studieförbunden

Västra Götalandsregionen stöder, via sin kulturbudget, studieförbundsdistrikten med ca 54 milj kronor för 2019. Detta motsvarar ca 33 kr per invånare i regionen. Regionbidragets fördelningsmodell från innehåller följande verksamhetsformer:
regional utbildning, regional kulturverksamhet, regional utveckling och kulturpotten.

Tillämpningsföreskrifter studieförbunden 2016
TU Fördelningsmodell för regionbidrag till studieförbundsdistrikten 2016
Def. stöd stfb 2019

Regionbidrag till folkhögskolorna

Västra Götalands regionen stöder de 21 folkhögskolornas verksamhet. Regionen är huvudman för sju folkhögskolor, Agnesbergs folkhögskola, Billströmska folkhögskolan, Dalslands folkhögskola, Grebbestads folkhögskola, Fristads folkhögskola, Vara folkhögskola och Göteborgs folkhögskola. Övriga folkhögskolor, de s k rörelsefolkhögskolorna, stöds via ett bidrag per genomförd deltagarvecka.