Studieförbund

Studieförbunden erbjuder en stor och varierande  studiecirkelverksamhet och arrangerar också en stor mängd kulturprogram av olika slag. Studieförbundsverksamheten finns i samtliga 49 kommuner i regionen och alla ”Västragötalänningar” har därmed närhet till bildning och kultur.

Du kan läsa om studieförbundens verksamhet under fliken ’Statistik’ och du kan också gå in på respektive studieförbunds hemsida för att därifrån söka upp lokala enheter.

VGBs lista Stfb MO uppdaterad 191002
Stfb gemensamma överenskommelse maj 2020 Studieförbundens-gemensamma-överenskommelser-2020-12-03

statsbidragsvillkor-stfb-2021