Demokrati och folkbildning 20 september 2023

”Demokratin som bildningsväg”

Årets folkbildnings- och demokratiseminarium 20 september 2023

Det årligt återkommande seminariet ”Demokrati och folkbildning” har etablerat sig som en vital mötesplats och inspirationskälla för både aktiva folkbildare och folkbildningsintresserade forskare. Vid förra årets seminarium deltog 150 personer. Årets seminarium utgår från den nyutkomna antologin ”Demokratin som bildningsväg” där en stor bredd av författare förser oss med aktuella infallsvinklar på bildning, demokrati, medborgarskap och samhällsutveckling. Frågan vi söker svar på är

”Vad är det som händer?”

Plats:         Kjell Härnkvistsalen, Pedagogen, Göteborgs universitet.

Tid:           09.30 – 15.00

Medverkande:

Sven-Erik Liedman

Bernt Gustavsson

Håkan Lindgren

Cecilia Garme

Berit Larsson

Hans Abrahamsson

Moderator för dagen och samtalsledare är Lena Ulrika Rudeke, verksamhets- och programansvarig för Jonsereds herrgård vid Göteborgs Universitet.

Inbjudna deltagare:   Folkbildare i Västra Götaland, studerande, doktorander och personal vid GU

Deltagandet är kostnadsfritt men förhandsanmälan krävs. ANMÄLAN SENAST 11 SEPTEMBER 2023 till: hans-ake.hober@vgb.nu