Styrelsen

Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund

Styrelse genomför fem-sex sammanträden per år har till uppgift att fortlöpande ta ställning till verksamhetsfrågor.
Viktiga resurser i styrelsearbetet är dels arbetsutskottet och de två delegationerna för folkhögskola och studieförbund.  se fliken delegationerna.

Styrelsen består under 2020 fram till årsmötet 2021 av:

Ordförande
Ola Wirtberg

Ledamöter från studieförbundens regionala enheter
Linda Novén, ABF Västra Götaland
Maria Valeberg, Studieförbundet Vuxenskolan
Stig-Olov Blixt, Folkuniversitetet

Ledamöter från rörelseägda folkhögskolorna
Mikael Lindgren, Hjälmareds folkhögskola
Magnus Linder, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg
Lena Elmquist, Hellidens folkhögskola

Ledamöter Övriga:
Mikael Norén, Vara folkhögskola
Kerstin Alnebratt, Förvaltningen för kulturutveckling (VGR)

VGBs arbetstutskott består av ordförandena i styrelsen och delegationerna:
Ola Wirtberg, Linda Novén och Magnus Linder