Om Västra Götalands Bildningsförbund

Västra Götalands Bildningsförbund är en mötesplats för den samlade folkbildningen inom regionen. Dit räknas de 9 studieförbundens regionala enheter, 17 rörelsefolkhögskolor, 6 st VGR-skolor, Kulturförvaltningen (VGR) och RF SISU Idrottsutbildarna i Västra Götaland.

En folkhögskoledelegation och en studieförbundsdelegation arbetar med frågor inom respektive område.

VGB har sitt kansli i Skara. På andra våningen i ett fint gammalt kulturhus på Skolgatan 3 rumsterar vi tillsammans med ett arkitektkontor och Studiefrämjandet.

Hälsa gärna på oss! Under fliken personal presenteras vi som finns på kansliet.

Västra Götalands Bildningsförbund
Skolgatan 3, 532 30 SKARA
Telefon: 0709 709400 eller 070 266 71 21
E-post: info@vgb.nu