Om Västra Götalands Bildningsförbund

Västra Götalands Bildningsförbund är en mötesplats för den samlade folkbildningen inom regionen. Dit räknas de 10 studieförbundens regionala enheter, 17 rörelsefolkhögskolor, 6 st VGR-skolor, Kultur i Väst och SISU Idrottsutbildarna i Västra Götaland samt Västarvet.

En folkhögskoledelegation och en studieförbundsdelegation arbetar med frågor inom respektive område.

VGB har sitt kansli i Skara. På andra våningen i ett fint gammalt kulturhus på Skolgatan 3 rumsterar vi tillsammans med ett arkitektkontor och Studiefrämjandet.

Vi har även ett kontor på Andra Långgatan 29 i Göteborg.

Hälsa gärna på oss! Under fliken personal presenteras vi som finns på kansliet.

Västra Götalands Bildningsförbund
Skolgatan 3, 532 31 SKARA
Telefon: 0511-134 65
E-post: info@vgb.nu