DFS Fyrbodal

DFS (Delregionalt FolkbildningsSamråd) Fyrbodal är en organisationen ,inom VGB, för studieförbundens gemensamma arbete när det gäller informations- och opinionsfrågor.
Samtliga 10 studieförbunden har verksamhet i de 14 kommuner som ingår i Fyrbodal.

Stfb gruppen DFS Fyrbodal 2019
VGBs lista Stfb MO uppdaterad 191002