Marks kommun fördubblar bidraget till studieförbunden 2024

När regeringen backar och drar ner rejält på statsanslaget till studieförbunden då ställer Marks kommun upp.
Mer än en fördubbling av kommunbidraget till 2024 är resultatet av att Marks kommun ser värdet av studieförbundens närvaro lokalt. Fantastiskt och grattis till alla organisationer och föreningar i Marks kommun som nu kan fortsätta sin verksamhet för Marksborna.
Vilka kommuner kommer att ta efter Marks kommun?