Statistik Studieförbunden

Nedan finns studieförbundens statistik, kommunvis, för verksamhetsåren de 3 senaste åren (2016- 2018) att ladda ner.

Folkbildningsrådet har för verksamhetsåret 2018, liksom tidigare år,lagt ut all studieförbundsstatistik i digital form på SCB:s hemsida. Klicka på länken här så kommer du direkt till denna hemsida https://www.h6.scb.se/stuv/Ar.aspx


VGBs lista Stfb MO uppdaterad 191002

Verksamhetsstatistik stfb 2018

Unika deltagare i studieförbundens cirkelverksamhet 2018

Unika deltagare i annan folkbildningsverksamhet 2018

Verksamhetsstatistik stfb 2017

Unika deltagare i studieförbundens cirkelverksamhet 2017

Unika deltagare 2017 annan folkbildningsverksamhet VG 

Verksamhetsstatistik stfb 2016

Unika deltagare i studieförbundens cirkelverksamhet 2016

Unika deltagare i annan folkbildningsverksamhet 2016