VGBs kommunbidragsrekommendation för 2019

Styrelsen för VGB tog beslut i september 2018 om kommunbidragsrekommendation för 2019. Frågan har diskuterats i VGBs studieförbundsdelegation där alla 10 studieförbunds regionala enheter ingår. Rekommendationen bygger på de statliga villkoren och kriterierna så långt det är möjligt.
Under oktober 2018 har VGB genomfört träffar med tjänstepersoner som handlägger studieförbunden frågor...

Publicerat i Nyheter VGB | Lämna en kommentar

VGBs informationsträffar för kommunala beslutsfattare

Kommunala tjänstemän och politiker som handlägger och beslutar kring studieförbundens frågor är välkomna till VGBs årliga informationsträffar.
Vi genomför dem på 2 platser i Västra Götaland:
23 oktober i Falköping
25 oktober i Trollhättan
Informationsträffar 23 o 25 oktober 2018 Inbjudan

Läs hela artikeln

Publicerat i Nyheter VGB | Lämna en kommentar