Lokala bidrag

Kommunbidrag till studieförbunden

Samtliga kommuner i Västra Götaland stödjer studieförbundens verksamhet med ett kommunalt bidrag. Kommunbidragskronan (kr/inv) varierar mellan 12 – 62 kr.

VGBs styrelse har antagit en ny rekommendation från 1/1 2021. Utgångspunkten har varit att efterlikna det statliga regelverket så långt det är möjligt. Beslut om kommunbidragsrekommendation tar VGBs styrelse varje år efter att frågan behandlats av studieförbundsdelegationen (10 st regionala enheter inom VG).

Här kan du ladda ner kommunbidragsrekommendationen och verktyget för 2021:
Kommunbidragsrekommendation 2021
VGB 70-10-20 Kommunbidragsverktyg 2021

Länk till Folkbildningsrådets hemsida:
https://www.folkbildningsradet.se/om-studieforbund/

Den nya rekommendationen gäller  från 1/1 2021 och 44 kommuner har antagit den,
De som ännu inte valt att använda rekommendationen är, Göteborg, Lerum, Lilla Edet, Tanum och Uddevalla

Kommunbidrag – statsbidragsvillkor- Stfb gemensamma överenskommelse
Anslagssystem, kommunadresser mm VGB mars 21
Kommunbidragsutveckl. 20-21 kr inv
Kommunbidragsutveckling 12-21

statsbidragsvillkor-stfb-2021
Studieförbundens-gemensamma-överenskommelser-2020-12-03

2018
Unika deltagare 2018 annan folkbildningsverksamhet VG 190221
Unika deltagare 2018 studiecirkelverksamhet VGB 190221
Verksamhetsstatistik stfb 2018 VG

2019
Unika deltagare 2019 studiecirkelverksamhet VGB 20-02-10
Unika deltagare 2019 annan folkbildningsverksamhet VG 20-02-10
Stfb v-statistik 2019 kommunvis VG

2020
Unika deltagare 2020 studiecirkelverksamhet VGB 210301
Unika deltagare 2020 annan folkbildningsverksamhet VG 210301
Verksamhetsstatistik stfb 2020