Lokala bidrag

Kommunbidrag till studieförbunden

Samtliga kommuner i Västra Götaland stödjer studieförbundens verksamhet med ett kommunalt bidrag. Kommunbidragskronan (kr/inv) varierar mellan 12 – 62 kr.

VGBs styrelse har antagit en ny rekommendation från 1/1 2020. Utgångspunkten har varit att efterlikna det statliga regelverket så långt det är möjligt. Beslut om kommunbidragsrekommendation tar VGBs styrelse varje år efter att frågan behandlats av studieförbundsdelegationen (10 st regionala enheter inom VG).

Här kan du ladda ner kommunbidragsrekommendationen och verktyget för 2020:
Kommunbidragsrekommendation 2020
VGB 70-10-20 Kommunbidragsverktyg 2020
Statsbidr t stfb 2020 Villkor o fördeln Beslutade 191113

Den nya rekommendationen gäller  från 1/1 2020 och att vi fått med hela 44 kommuner redan under andra året är fantastiskt.
De som ännu inte valt att använda rekommendationen är, Göteborg, Lerum, Lilla Edet, Tanum och Uddevalla.
Vilka kommuner är med 2020

Dokument – Kommunbidrag
Anslagssystem kommunbidrag och adresser 2020    OBS! uppdaterad 20-03-06.
Stfb v-statistik 2019 kommunvis VG
Kommunbidragsutveckling 11-20
Kommunbidrag 19-20 kr inv

2016
Unika deltagare i annan folkbildningsverksamhet 2016
Unika deltagare i studieförbundens cirkelverksamhet 2016

2017
Unika deltagare i annan folkbildningsverksamhet 2017
Unika deltagare 2017 studiecirkelverksamhet VGB 180228

2018
Unika deltagare 2018 annan folkbildningsverksamhet VG 190221
Unika deltagare 2018 studiecirkelverksamhet VGB 190221