Lokala bidrag

Kommunbidrag till studieförbunden

Samtliga kommuner i Västra Götaland stödjer studieförbundens verksamhet med ett kommunalt bidrag. Kommunbidragskronan (kr/inv) varierar mellan 12 – 62 kr.

VGBs styrelse har antagit en ny rekommendation från 1/1 2019. Utgångspunkten har varit att efterlikna det statliga regelverket så långt det är möjligt. Beslut om kommunbidragsrekommendation tar VGBs styrels varje år.

Här kan du ladda ner kommunbidragsrekommendationen och verktyget för 2019:
Kommunbidragsrekommendation 2019 beslut 180913
VGB 70-10-20 Kommunbidragsverktyg 2019

Den nya rekommendationen gäller  från 1/1 2019 och att vi fått med hela 41 kommuner redan under andra året (2019) är fantastiskt.
De som ännu inte valt att använda rekommendationen är, Göteborg, Lerum, Lilla Edet, Mellerud, Sotenäs, Stenungsund, Tanum och Uddevalla.

 

Dokument – Kommunbidrag

Anslagssystem stfb, kommundresser 2019

Sammanställning stfb statistik 2018
Verksamhetsstatistik stfb 2018 VG

Unika deltagare i annan folkbildningsverksamhet 2016
Unika deltagare i studieförbundens cirkelverksamhet 2016
Unika deltagare i annan folkbildningsverksamhet 2017
Unika deltagare i studieförbundens cirkelverksamhet 2017