Stort intresse för Folkbildning och demokrati

Över 250 personer deltog vid VGB:s stora arrangemang ”Folkbildning och demokrati” som vi för femte året genomförde i samarrangemang med Utbildningsvetenskapliga fakulteten, GU och Föreningen för folkbildningsforskning. Deltagare och personal från folkhögskolor och studieförbund, intresserade från akademin och politiken fyllde den stora Kjell Härnqvistsalen på Pedagogen. Huvudföreläsare var Sven-Eric Liedman, Håkan Lindgren och Cecilia Garme som alla gav oss olika synvinklar på frågorna kring demokratins hot och möjligheter. I det avslutande panelsamtalet medverkade även Bernt Gustavsson, Hans Abrahamsson och Berit Larsson.

Lämna en kommentar