10 miljoner mer till studieförbunden i regionanslag från Västra Götaland!

10 miljoner mer till studieförbundens regionala verksameht i Västra Götaland !!!! En historisk höjning. Vi är överväldigade. Stort tack från de 9 studieförbunden i Västra Götaland.

– Kulturnämnden i Västra Götaland anser att den fria och oberoende folkbildningen central som arrangör för alla de föreningar runt om i Västra Götaland som vill skapa kulturverksamheter av vitt skilda slag via sina studieförbund. Förstärkningen om 10 mnkr till studieförbunden i Västra Götaland är också viktigt för att upprätthålla den viktiga infrastruktur som folkbildningen utgör för länets 49 kommuner, säger Alex Bergström (S) ordförande för kulturnämnden i Västra Götaland.

Västra Götaland styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Även Liberalerna och Centerpartiet hade i sina budgetförslag för 2025 med satsningar på studieförbunden om 10 mnkr.