Personal

Personal

Marita Graad Jansson
Bildningskonsulent
 
 
Magnus Linder
Bildningskonsulent

 

Samverkanskoncept för insatser inom folkhälsa och mänskliga rättigheter
Suzanne W Nyman
070-444 67 82
suzanne.w.nyman@vgb.nu
Samordnare folkhögskolor

Anna Anterryd
Samordnare studieförbund
070-991 02 21
anna.anteryd@vgb.nu