Folkbildningens idé och praktik

Nu är ansökan öppen för ”vår” kurs på Göteborgs Universitet!

Folkbildningens idé och praktik

Kursen Folkbildningens idé och praktik växte fram genom ett samarbete mellan VGB och Göteborgs universitet.  Vi såg att det fanns ett behov av en kurs som riktade sig till folkhögskolelärare, verksamhetsutvecklare och andra inom folkbildningen.

Kursen vänder sig till alla med intresse för frågor om folkbildning, folkrörelser och demokrati. Under kursen diskuteras olika innebörder och motsättningar i begreppet bildning samt analysera samtida utmaningar ur ett folkbildningsperspektiv.

I kursen behandlas olika perspektiv på folkbildning, såväl i som utanför studieförbund, folkhögskolor och kulturinstitutioner. Genom kursen förvärvar deltagarna kunskaper om folkbildning som idé och praktik samt folkbildningens historiska utveckling och samtida utmaningar.

Kursen genomförs med fem heldagstillfällen bestående av föreläsningar, seminarier, handledning, gruppuppgifter och examination. Heldagstillfällena baseras på de studerandes aktiva medverkan. Kursuppgifter samt litteraturstudier genomförs mellan träffarna och relateras även till de studerandes egen folkbildningspraktik.Så lägg in denna kurs i er fortbildning för lärare, verksamhetsutvecklare och studiecirkelledare. 

Detta är en kurs för hela folkbildningen!

Klicka härför att komma vidare till kursens hemsida och ansökan

Lämna en kommentar