Delegationerna

Bildningsförbundets förtroendevalda samlas i två delegationer; folkhögskoledelegationen och studieförbundsdelegationen.

Studieförbundsdelegationen
Studieförbundsdelegationen består av en representant från varje regional enhet i Västra Götaland:

Linda Novén, ABF Västra Götaland
Maria Valeberg, Bilda Sydväst
Anna Wreeby, Folkuniversitetet
Zana Muhammad, Ibn Rushd
Birgitta Åkerblom, Medborgarskolan
Disa Jagurdzija, NBV Väst
Marie Langaard, Sensus Västra Sverige
Gabriela König, Studiefrämjandet Utbildningscenter Väst
Klaes Ekmark, Studieförb. Vuxenskolan VG, ordförande
Marita Graad-Jansson, VGB, sekreterare

Folkhögskoledelegationen
Folkhögskoledelegationen består av en företrädare för varje rörelsefolkhögskola (16 st):
Mikael Lindgren, Hjälmareds fhsk, ordförande
Daniel Tesak Lakso, Angered Fhsk
Saied Roshan, Arbetarrörelsens fhsk Göteborg
Joakim Hjelm, Arbetarrörelsens folkhögskola Viskadalen
Andreas Berglund, Axevalla fhsk
Camilla Karlsson, Borås fhsk
Gabriella Idholt, Hellidens folkhögskola
Elise Arnell, Helsjöns fhsk
Andreas Cederlund, Hjo fhsk
Mariya Voyvodova, Kvinnofolkhögskolan (Kina Thorsell tf under VT 2024)
Martin Callermo, Ljungskile fhsk
Irina Maister Bergman, Mångkulturella finska folkhögskola
Jonatan Rask, Nordiska fhsk
Marcin Szklarski, Sankta Elisabets fhsk
Miriam Ås, Vinga fhsk, Göteborg
Sören Eriksson, Wendelsbergs fhsk
Magnus Linder, VGB, sekreterare