Delegationerna

Delegationerna

Bildningsförbundets förtroendevalda samlas i två delegationer; folkhögskoledelegationen och studieförbundsdelegationen.

Studieförbundsdelegationen
Studieförbundsdelegationen består av en representant från varje regional enhet i Västra Götaland:

Linda Novén, ABF Västra Götaland, ordförande
Maria Valeberg, Bilda Sydväst
Anna Wreeby, Folkuniversitetet
Zana Muhammad, Ibn Rushd
Monica Misson, Kulturens
Sara Cambring, Medborgargskolan
Birgitta Åkerblom, Medborgarskolan
Disa Jagurdzija, NBV Väst
Marie Langaard, Sensus Västra Sverige
Anna-Pia Högberg, Studiefrämjandet Utbildningscenter Väst
Mia Ekegren, Studieförb. Vuxenskolan VG
Marita Graad-Jansson, VGB, sekreterare

Folkhögskoledelegationen
Folkhögskoledelegationen består av en företrädare för varje rörelsefolkhögskola (16 st):
Mikael Lindgren, Hjälmareds fhsk, ordförande

Daniel Tesak Lakso, Angered Fhsk
Saied Roshan, Arbetarrörelsens fhsk Göteborg
Joakim Hjelm, Arbetarrörelsens fhsk Viskadalen
Elina Majakari, Axevalla fhsk
Camilla Karlsson, Borås fhsk
Gabriella Idholt, Hellidens fhsk
Lise-Lotte Wallin, Helsjöns fhsk
Andreas Cederlund, Hjo fhsk
Mariya Voyvodova, Kvinnofolkhögskolan
Martin Callermo, Ljungskile fhsk
Irina Maister Bergman, Mångkulturella finska fhsk
Karin Langeland, Nordiska fhsk
Marcin Szklarski, Sankta Elisabets fhsk
Miriam Ås, Vinga fhsk, Göteborg
Sören Eriksson, Wendelsbergs fhsk
Magnus Linder, VGB, sekreterare