VGB söker Bildningskonsulent

VGB söker en Bildningskonsulent som inom Västra Götaland ska

  • stärka och stödja VGBs medlemmar och inre organisation
  • stärka folkbildningsarbetet med särskilt inriktning på folkhögskolorna
  • samordning av rörelsefolkhögskolorna
  • stimulera och koordinerar samarbetet mellan medlemmarna
  • bedriva intressepolitiskt folkbildningsarbete
  • samverka med Västra Götalandsregionen främst inom områdena Kultur, Folkhälsa och Regional utveckling
  • ge information och driva opinion om folkbildningens roll och betydelse

Rekrytering Bildningskonsulent 2022

Välkommen in med din ansökan senast 31 augusti. Tjänsten kan tillsättas under processens gång.