Processledare till överenskommelsearbetet mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället.

Vi söker dig som…
har erfarenhet av hur civilsamhället fungerar och beslutsgångarna inom politiken

Västra Götalandsregionen (VGR) har ett pågående arbete i en överenskommelseprocess för att stärka VGRs samverkan med det civila samhällets organisationer i regionen. Detta arbete sker i relation till regionstyrelsen och är en del av VGRs verksamhetsområden:
Hälso-och sjukvård, regional utveckling, samt inköp-och upphandling. Överenskommelsearbetet hanteras av beredningen för folkhälsa och social hållbarhet. Uppdraget är tydligt. Samverkan ska stärkas och utvecklas.
En arbetsgrupp med fem regionpolitiker och fem representanter från civilsamhället leder det praktiska arbetet. En projektperiod om åren 2020 – 2022 planeras.
Västra Götalandsregionen har tillsatt en regionutvecklare som arbetar med Regionens insatser i överenskommelsearbetet på heltid. Nu erbjuds civilsamhället att anställa en processledare på 50 % Anställningen är knuten till Västra Götalands Bildningsförbund och finansieras av Västra Götalandsregionen.

Annons Processledare Civisamhället 200108

Välkommen in med din ansökan senast den 2 februari 2020.