Kulturens roll i en sönderfallande demokrati eller nyttan av ett fågelbo med blommande fingrar

Folkbildningen i Västra Götaland bjuder in till tre tillfällen att lyssna på och
samtala med Stina Oscarson som är dramatiker, regissör och fri skribent.


Föreläsningarna är brinnande aktuella och
ger svar på frågan varför vi ska satsa på konst när världen ser ut som den gör.

Målgrupp:
Alla som är intresserade av kultur- och demokratifrågor i Västra Götaland

Välj på tre platser:
2 december kl. 13.30, Borås folkhögskola
2 december kl. 18.30, Bio Cosmorama, Falköping
10 december kl. 13.00, Bohusläns museum, Uddevalla

Anmälan senast den 22 november till VGBs kansli. Platserna är begränsade!
Inbjudan x 3 ht 2019

Varmt välkomna hälsar VGB och de tre DFS-områdena, Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal.
(DFS = Delregionala FolkbildningsSamråd)