Informationsträff för 49 kommuner i Västra Götaland

21 oktober genomför VGB den årliga informationsträffen (digitalt)
Medverkande, Thor Rutgersson, en av författarna till Folkbildningsrådets rapport.

Innehåll:
-Folkbildningsrådets, rapport – Cirkelns betydelse – studie om deltagare i studieförbundens studiecirklar
-Genomgång av VGBs kommunbidragsrekommendation samt beräkningsmodell för 2021
-Tid för samtal

Målgruppen är förtroendevalda och tjänstepersoner som beslutar och handlägger studieförbundens frågor i Västra Götalands 49 kommuner.
Se hela inbjudna
Infoträff 21 oktober 2020

Anmälan senast den 14 oktober till info@vgb.nu

Varmt välkomna!