Demokrati och folkbildning – seminarium 23 september