Demokrati och Folkbildning 2020 den 23 september 2020

Årets tema för konferensen är
Tillit och demokrati

Vi sätter i år fokus på tillitens betydelse för ett sammanhållet samhälle,
speglat i utmaningarna som Covid-19 skapat. Vilka förtroendeklyftor mellan
expertis, beslutsfattareoch  medborgare ser vi, men också civilsamhällets och
folkbildningens roll och utmaningar, när tilliten prövas.
Medverkande
Bo Rothstein, Professor i Statskunskap, Göteborgs Universitet.

Mer information, se nedanstående filer.
Inbjudan 23 sept 2020
Tillit och demokrati Program 23 sept 2020

Varmt välkomna!
Arrangörer: Västra Götalands Bildningsförbund och Utbildningsvetenskapliga fakulteten
vid Göteborgs universitet samt Föreningen för folkbildningsforskning. Det årligt
återkommande seminariet ”Demokrati och folkbildning” är en manifestation av
samarbetet mellan folkbildningen i Västra Götaland och Göteborgs universitet.

Lämna en kommentar