Kommunbidragsrekommendation till studieförbunden 2023

Samtliga kommuner i Västra Götaland stödjer studieförbundens verksamhet med ett kommunalt bidrag. Kommunbidragskronan (kr/inv) varierar mellan 12 – 62 kr.

VGBs styrelse har antagit en ny rekommendation från 1/1 2023. Utgångspunkten har varit att efterlikna de statliga villkoren så långt det är möjligt. Beslut om kommunbidragsrekommendation tar VGBs styrelse varje år efter att frågan behandlats av studieförbundsdelegationen (10 st regionala enheter inom Västra Götaland).
Kommunbidragsrekommendation 2023
VGB 70-10-20 Kommunbidragsverktyg 2023

Villkoren för statens stöd till folkbildningen regleras i Förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. De fyra syftena med statens stöd till folkbildningen är att

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höga bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Lämna en kommentar