VGBs kommunbidragsrekommendation för 2019

Styrelsen för VGB tog beslut i september 2018 om kommunbidragsrekommendation för 2019. Frågan har diskuterats i VGBs studieförbundsdelegation där alla 10 studieförbunds regionala enheter ingår. Rekommendationen bygger på de statliga villkoren och kriterierna så långt det är möjligt.
Under oktober 2018 har VGB genomfört träffar med tjänstepersoner som handlägger studieförbunden frågor ute i kommunerna. Dialogen och mötena är viktiga.
Här nedan finns filer som ligger till grund för fördelningen. Ytterligare underlag skickar studieförbunden själva in till respektive kommun.

Kontakta gärna oss på VGBs kansli så berättar vi mer.
Klicka här och se underlag till kommunbidragsrekommendationen för 2019
https://www.vgb.nu/lokala-bidrag/