VGBs årsmöte 21 april 2022 på Nordiska folkhögskolan i Kungälv

Årsmötet inleddes med en dragning av Katarina Hansson, Folkbildningsrådet. Hennes uppgift är att arbeta med regionala frågor i hela landet. Detta innebär ett  ökat samarbete mellan Folkbildningsrådet och Västra Götalands Bildningsförbund.

Sedvanliga årsmötes förhandling genomfördes och en nygammal styrelse tar sig an 2022.
Nyvalda styrelseledamöter:
Disa Jagurdzija, NBV Väst
Annika Broman, Förvaltningen för kulturutveckling, VGR.

Styrelsen