Statistik över studieförbundens lokala verksamhet i 49 kommuner 2018

Statistiken och isberget talar sitt tydliga språk. Studieförbunden finns och syns i våra 49 kommuner i Västra Götaland eller vad sägs om:
61.593 cirklar med 460.468 deltagare. Lägg till studieförbundens verksamhet när det gäller kulturarrangemang, 68.148 arrangemang med 4.013.804 deltagare.

VGB Isberget 2019

Verksamhetsstatistik stfb 2018 VG
Unika deltagare 2018 studiecirkelverksamhet VGB 190221
Unika deltagare 2018 annan folkbildningsverksamhet VG 190221