Presentation av FBR rapport Cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden

Alla studieförbundens företrädare i Västra Götaland är välkomna att delta vid presentationen.

” Folkbildningen är en förutsättning för en hög bildnings- och utbildningsnivå i landet. I rapporten visar forskare från Internationella Handelshögskolan i Jönköping att cirkeldeltagande kan stärka deltagarnas förutsättningar på arbetsmarknaden. Av den nationalekonomiska analysen framgår att sambanden är särskilt tydliga bland cirkeldeltagare som är utrikes födda och har kort utbildning”.
Medverkande Eva Åström, Utvärderingsansvarig på Folkbildningsrådet.

Inbjudan stfb i VG, Herrljunga em 191126

Anmälan senast den 18 november till VGBs kansli