Överenskommelse mellan VGR och det civila samhället 2020-2022

Som processledare för det civila samhället anställdes Heidi Sandberg. Hon har sin anställning på VGB med medel från Västra Götalandsregionen. heidi.sandberg#vgb.nu, 070-171 12 20

I december 2019 beslutade regionstyrelsen om handlingsplan för överenskommelsen.
Handlingsplan för överenskommelsen mellan VGR och det civila samhället 191217


Från politiken:
Anna-Lena Holberg, Karin Östring-Bergman, Linnéa Hultmark, Soraya Zarza Lundberg
samt Kerstin Joelsson-Wallsby (ej med på bild)
Från det civila samhället:
Gunilla Bernhardsson, Mats Hedenskog, Jan Linde, Dario Espiga samt Marita Graad-Jansson