Informationsträffar för kommunala tjänstepersoner 2019

Varmt välkommen till VGBs årliga informationsträffar.

Vi får ta del av Folkbildningsrådets rapport -Cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden.
Rapporten presenteras av Eva Åström, utvärderingsansvarig på Folkbildningsrådet.
Vi går även igenom VGBs kommunbidragsrekommendation för 2020.

VGBs årliga informationsträffar genomförs den:

26 november 9.00 – 12.00, Hotell Kärven, Herrljunga och
27 november 9.00 – 12.00, Folkets hus, Trollhättan.
Anmälan senast den 18 november till VGBs kansli
Informationsträffar 26-27 nov 2019 Inbjudan