Informationsträffar för kommunala tjänstepersoner 2019…