Nu kommer studieförbunden synas bättre!

Ett ständigt påstående  som studieförbunden får leva med är ” Ni syns för lite!”
Studieförbunden samlades den 6 november för att inspirera och diskutera kring frågeställningen “Hur syns vi bättre?

Medverkande Anna-Karin Johnson, Ärligt talat https://www.arligttalat.nu/

VGB var arrangerade dagen tillsammans med NBV Väst i Vara.