Debattartikel – Att spara på studieförbunden är att nedmontera skyddet för demokratin!

Att spara på det kommunala anslaget till studieförbunden är att montera ner ett skyddsnät och en infrastruktur för det civila samhället, kulturen, integrationen och i förlängningen den demokratiska processen.
Läs hela VGBs debattartikel. Flera tidningar kommer inom kort publicera artikeln.

Debattartikel om stfb 191014