Personuppgiftspolicy VGB

Från och med den 25 maj 2018 gäller GDPR (General Data Protection Regulation) i hela EU. I och med det vill Västra Götalands Bildningsförbund (VGB) informera dig om att du kan finnas med i vårt adressregister över företrädare för folkbildningsverksamhet eller för att du på annat sätt ansvarar för folkbildningsfrågor.

De personuppgifter som kan finnas hos oss är, namn, organisation, e-post, telefonnummer samt befattning.
VGB för inga anteckningar om någon i detta register, utan det fungerar endast som ett adressregister.

VGB kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande och vi tar bort personuppgifterna om du begär det.

VGB:s personuppgiftspolicy finns att läsa på vår hemsida under om VGB/officiella dokument eller ladda ner filen Personuppgiftspolicy VGB juni 2018

Önskar du bli borttagen från vårt adressregister meddela VGBs kansli.