Integrationsprojektet

Folkbildningen och föreningslivet -två nyckelspelare i integrationsarbetet

 

Projektsamordnare för folkhälsoarbetet
VGBs projektsamordnare är Yvonne Bergman-Lundin som jobbar med planering, utveckling, samordning och redovisning av de olika pågående insatserna på folkhälsoområdet.

För mer information kontakta Yvonne Bergman-Lundin,
yvonne.bergman#vgb.nu, 0703-522 709