Styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund

Styrelse genomför fem-sex sammanträden per år och är Bildningsförbundets ledningsgrupp och verkställande organ. Styrelsen har till uppgift att fortlöpande ta ställning till verksamhetsfrågor och personalärenden.
Viktiga resurser i styrelsearbetet är de två delegationsgrupperna för folkhögskola och studieförbund. Om de senare kan du läsa under fliken delegationerna.

Styrelsen består under 2017 fram till årsmötet 2018 av:

Ordförande
Ola Wirtberg

Ledamöter Studieförbunden:
Linda Novén, ABF Västra Götaland
Ann-Louise Friberg, NBV Väst
Stig-Olov Blixt, Folkuniversitetet

Ledamöter RIO-Väst:
Mikael Lindgren, Hjälmareds folkhögskola
Magnus Linder, Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg
Lena Elmquist, Hellidens folkhögskola

Ledamöter Övriga:
Hasse Pettersson, Grebbestads folkhögskola
Stina-Britt Björk, Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland

Kommentarer inaktiverade.