Statistik för Studieförbunden

Till höger finns studieförbundens statistik, kommunvis, för verksamhetsåret 2017 att ladda ner. Du hittar även statistik över unika deltagare i cirkelverksamhet 2017.

Bildningsförbundet har bearbetat studieförbundens verksamhetstatistik  2016 och finns uppdelat på våra DFS-områden i Västra Götaland (Fyrbodal, GR, Sjuhärad och Skaraborg. Statistiken är gjorda som ett bildspel som ger en överskådlig bild av studieförbundens verksamhet delregionalt och lokalt i kommunerna. Något liknande kommer att finnas för 2017 års verksamhet.

Folkbildningsrådet har för verksamhetsåret 2017, liksom tidigare år,lagt ut all studieförbundsstatistik i digital form på SCB:s hemsida. Klicka på länken här så kommer du direkt till denna hemsida.
https://www.h6.scb.se/stuv/Ar.aspx

Kommentarer inaktiverade.