DFS Skaraborg

DFS (Delregionalt FolkbildningsSamråd) Skaraborg är organisationen (inom VGB) för studieförbundens gemensamma arbete när det gäller informations- och opinionsfrågor.
Samtliga 10 studieförbunden har verksamhet i de 15 kommuner som ingår i Skaraborg.

Statistik över studieförbundens verksamhet 2017 finns till höger

 

Kommentarer inaktiverade.