Västra Götalandsregionens folkbildningspolitiska program

Syftet med det folkbildningspolitiska programmet är att klargöra Västra Götalandsregionens principiella förhållningssätt till den organiserade folkbildningen för att därmed skapa en grund för samverkan mellan främst kommuner, studieförbund och folkhögskolor. Programmet finns att ladda ner till höger.

Regionbidrag till studieförbunden

Västra Götalandsregionen stöder via sin kulturbudget studieförbundsdistrikten med ca 50,5  milj kronor för 2015. Detta motsvarar ca 31 kr per invånare i regionen. Bidraget skall användas för utbildning av cirkelledare och förtroendevalda samt till utvecklingsarbete.

Det regelverk som gäller finns till höger för nerladdning liksom en sammanställning över bidragsfördelningen i Västra Götaland. landet.

Regionbidrag till folkhögskolorna

Västra Götalands regionen stöder de 21 folkhögskolornas verksamhet. Regionen är huvudman för sju folkhögskolor, Agnesbergs folkhögskola, Billströmska folkhögskolan, Dalslands folkhögskola, Grebbestads folkhögskola, Fristads folkhögskola, Vara folkhögskola och Göteborgs folkhögskola. Övriga folkhögskolor, de s k rörelsefolkhögskolorna, stöds via ett bidrag per genomförd deltagarvecka.

Kommentarer inaktiverade.