Officiella dokument

Här bredvid kan du tanka ner dokument som kan sägas vara Västra Götalands Bildningsförbunds ”konstitution”.
Dels finns gällande stadgar, ettåriga och flerårig verksamhetsplan
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för 2016 finns också tillgänglig. Denna handling behandlades och godkändes av årsmötet i april 2017.

Kommentarer inaktiverade.