Nytt dokumentarkiv

Här är vårt nya dokumentarkiv. Vi har snyggat till det lite och dessutom är det lättare för oss att administrera nu.

Aktuella dokument

Debattartiklar

  • Vi tror på folkbildningen

    Vi tror på folkbildning. Samhällsstödet till studieförbunden har under många år sjunkit. Speciellt har kommunerna dramatiskt minskat sitt stöd.

Folkbildningsproppen

Folkhälsoprojektet

Kommunbidrag

Kommunbidrag till studieförbunden

Kost & Motion

Officiella dokument

Referensmaterial

  • Etiken I Praktiken

    Inom Västra Götalands Bildningsförbunds ram har en etikgrupp med representanter från studieförbundsavdelningar arbetat fram detta dokument.

Kommentarer inaktiverade.