Kost & motion och Matmöten Skaraborg

 

 

 

 

 

Kost och Motion samt Matmöte Skaraborg

Folkbildningssatsningen i Skaraborg kring Kost och Motion som startade hösten 2011 med stöd av de då verksamma två hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg har fortsatt allt sedan dess. Inriktningen har under senare tid varit att fokusera på Mat och Rörelse och de medel vi erhållit har kunnat fördelas ut som stimulansbidrag till studieförbunden och folkhögskolorna i Skaraborg.
Dessa har fått anmäla vilka aktiviteter de vill anordna inom områdena Mat och Rörelse och sedan har ett bidrag kunnat fördelas utifrån dessa anmälningar. Eftersom mängden aktiviteter är mycket stort blir anslaget per aktivitet tämligen blygsamt men betyder ändå mycket för att verksamheten skall kunna genomföras.
Under våren 2016 har drygt 470 olika aktiviteter kunnat anordnas runt om i Skaraborg och höstterminen slår alla hittillsvarande rekord då vi passerar 570 anmälda aktiviteter och liksom tidigare är samtliga de 15 kommunerna berörda.
En samverkan efterstävas också med de lokala folkhälsoplanerarna i kommunerna och i vissa fall har detta lett till samarbete där dessa kunnat stödja verksamheten ytterligare med kommunala medel. Den nu ansvariga östra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att detta arbete skall fortsätta minst till sommaren 2018.

Hela arbetssättet är mycket uppskattat av berörda folkbildningsföreträdare ute i de olika kommunerna och ambitionen finns nu från regionens sida att försöka utveckla arbetet ytterligare med fokus på matområdet i Skaraborg och då benämnt Matmöte Skaraborg.
VGB har erhållit medel, dels till en förstudie under våren 2016, och sedan för det operativa arbetet ute bland studieförbunden och folkhögskolorna fram till sommaren 2018.
Vid en sedan tidigare inplanerad utvärderings- och planeringsträff den 1 juni på Axevalla folkhögskola, dit folkbildningens lokala företrädare var inbjudna, diskuterades hur arbetet nu skall gå vidare utifrån de förutsättningar som gäller.
För att leda processen gällande Matmöte Skaraborg har en arbetsgrupp bildats med företrädare för studieförbunden varav en också ingår i DFS Skaraborg. I gruppen finns också en utsedd representant för de lokala folkhälsoplanerarna i Skaraborg. Gruppen har hittills träffats vid två tillfällen och börjat att dra upp riktlinjerna för hur marknadsföring och annat praktiskt kring satsningen skall utformas. Ett nytt stormöte med alla inblandade är planerat till den 24 oktober för avstämning, diskussion kring gruppens tankar om arbetet mm. De lokala folkbildningssamråden kommer att få en viktig roll i arbetet och ambitionen är att Matmöte Skaraborg skall märkas och synas i samtliga de 15 kommunerna.

Följ det fortsatta arbetet fortlöpande här på vår hemsida.

Projektsamordnare för folkhälsoarbetet
VGBs projektsamordnare är Bengt Karlsson som jobbar med planering, utveckling, samordning och redovisning av de olika pågående insatserna på folkhälsoområdet.

För mer information kring vårt folkhälsoarbete är du välkommen att kontakta Bengt som nås på tfn 070 – 680 20 05 eller i bostaden 0502 – 138 23 alternativt via vårt kansli i Skara på tfn 0511 – 134 65. E – postadressen är 

 

Kommentarer inaktiverade.