Kommunbidrag till studieförbunden

Samtliga kommuner i Västra Götaland stödjer studieförbundens verksamhet med ett kommunalt bidrag. Kommunbidragskronan (kr/inv) varierar mellan 12 – 62 kr.

VGBs styrelse har antagit en ny rekommendation från 1/1 2019. Utgångspunkten har varit att efterlikna det statliga regelverket så långt det är möjligt. Beslut om kommunbidragsrekommendation tar VGBs styrels varje år.

Här kan du ladda ner kommunbidragsrekommendationen och verktyget för 2019:
Kommunbidragsrekommendation 2019 beslut 180913
VGB-70-10-20-Kommunbidragsverktyg-2019
Vilka kommuner är med 2019
41 av Västra Götalands 49 kommuner har antagit VGBs rekommendation för 2019.
Den nya rekommendationen gäller  från 1/1 2018 och att vi fått med hela 41 kommuner redan under andra året (2019) är fantastiskt.
De som ännu inte valt att använda rekommendationen är, Göteborg, Lerum, Lilla Edet, Mellerud, Sotenäs, Stenungsund, Tanum och Uddevalla.

Till höger hittar du varje kommuns anslagssystem, storlek på kommunbidrag och adressuppgifter till tjänstemän och politiker som handhar och beslutar om studieförbundens frågor. Du kan även ta del av kommunbidragsutvecklingen 2018-2019 och 2010-2019.

 

Kommentarer inaktiverade.