Kommunbidrag till studieförbunden

Samtliga kommuner i Västra Götaland stödjer studieförbundens verksamhet med ett kommunalt bidrag. Kommunbidragskronan (kr/inv) varierar mellan 12 – 62 kr.

VGBs styrelse har antagit en ny rekommendation från 1/1 2018. Utgångspunkten har varit att efterlikna det statliga regelverket så långt det är möjligt. Beslut om kommunbidragsrekommendation tar VGBs styrels varje år.

Här kan du ladda ner kommunbidragsrekommendationen och verktyget för 2019:
Kommunbidragsrekommendation 2019 beslut 180913
VGB-70-10-20-Kommunbidragsverktyg-2019

Till höger hittar du varje kommuns anslagssystem, storlek på kommunbidrag och adressuppgifter till tjänstemän och politiker som handhar och beslutar om studieförbundens frågor. Du kan även ta del av kommunbidragsutvecklingen 2017-2018 och 2009-2018.

 

Kommentarer inaktiverade.