Folkbildningen och föreningslivet -två nyckelspelare i integrationsarbetet

”Folkbildningen och föreningslivet – två nyckelspelare i integrationsarbetet”.

Västra Götalandsregionens kommitté för folkhälsofrågor har gett folkbildningen uppdraget att arbeta med ett flerårigt integrationsarbete med start hösten 2016. Detta har fått namnet ”Folkbildningen och föreningslivet – två nyckelspelare i integrationsarbetet”.

Tanken är att knyta an till den nära föreningssamverkan som folkbildningen har och som utgör en del av den svenska demokratiska samhällsuppbyggnaden. Projektet skall syfta till att våra nyanlända snabbare skall komma i kontakt med föreningslivet där man bor och på det sättet enklare komma in i det svenska samhället, skapa relationer med svenskar och fortare lära sig svenska och hur vårt samhälle fungerar.

Projektsamordnare för folkhälsoarbetet
VGBs projektsamordnare är Yvonne Bergman-Lundin som jobbar med planering, utveckling, samordning och redovisning av de olika pågående insatserna på folkhälsoområdet.

För mer information kontakta Yvonne Bergman-Lundin,
yvonne.bergman#vgb.nu, 0703-522 709

 

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.