Folkbildningen och föreningslivet -två nyckelspelare i integrationsarbetet

En ny satsning från hösten 2016 har fått namnet

”Folkbildningen och föreningslivet – två nyckelspelare i integrationsarbetet”.

Västra Götalandsregionens kommitté för folkhälsofrågor har gett folkbildningen uppdraget att arbeta med ett flerårigt integrationsarbete med start hösten 2016. Detta har fått namnet ”Folkbildningen och föreningslivet – två nyckelspelare i integrationsarbetet”.

Tanken är att knyta an till den nära föreningssamverkan som folkbildningen har och som utgör en del av den svenska demokratiska samhällsuppbyggnaden. Projektet skall syfta till att våra nyanlända snabbare skall komma i kontakt med föreningslivet där man bor och på det sättet enklare komma in i det svenska samhället, skapa relationer med svenskar och fortare lära sig svenska och hur vårt samhälle fungerar.

Hösten 2016 används för att hitta arbetsformer inom folkbildningen och deras medlemmar/samverkanspartner i Västra Götaland för att kunna starta upp olika konkreta samverkansinsatser under våren 2017. Arbetet under hösten kommer att bestå i att förankra idén om en bred föreningssamverkan kring dessa frågor och hur det kan gå att förverkliga.

För att delge alla våra medlemmar information om denna nya satsning har vi anordnat tre informationsträffar i månadsskiftet augusti/september och dessa har nu till den 12 oktober på sig att komma in med sina ansökningar.

Mall för

ansökan och övrigt informationsmaterial kring denna satsning finnar du till höger.

Folkhälsoplanerare och samordnare inom Västra http://www.cialispharmaciefr24.com/tadalafil-20-milligrams/ Götalandsregionen
I varje kommun i regionen finns en folkhälsoplanerare/folkhälsosamordnare med special-kunskap inom folkhälsoområdet. Dessa utgör en viktig resurs för alla som arbetar med folkhälsofrågor och utgör en gemensam satsning mellan regionen och de 49 kommunerna.

Folkbildningens olika representanter samverkar mer eller mindre kontinuerligt med dessa folkhälsoansvariga lokalt.

Projektsamordnare för folkhälsoarbetet
VGBs projektsamordnare är Bengt Karlsson som jobbar med planering, utveckling, samordning och redovisning av de olika pågående insatserna på folkhälsoområdet.

För mer information kring vårt folkhälsoarbete är du välkommen att kontakta Bengt som nås på tfn 070 – 680 20 05 eller i bostaden 0502 – 138 23 alternativt via vårt kansli i Skara på tfn 0511 – 134 65. E – postadressen är 

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.