Folkhälsohörnor

Folkhälsohörnor

En del av vårt uppdrag gentemot regionen är att, tillsammans med Kultur i Väst (regionbiblioteket) stimulera till att informationsplatser kring folkhälsa skapas på folkbiblioteken ute i de olika kommunerna.
Under 2015 och 2016 har vi valt att inrikta arbetet på de fem Dalslandskommunerna eftersom vi inte gjort någon insats åt det hållet tidigare och att de har ett visst etablerat samarbete mellan biblioteken sedan tidigare. Behovet av olika insatser i små glesbygdskommuner vet vi också är angeläget och kan många parter samverka så ökar förutsättningarna för framgång. Detta arbete har lett till att fyra av de fem kommunernas huvudbibliotek nu kan ståltsera med att man har skapat folkhälsohörnor i sina huvudbibliotek.
En liten hjälp på vägen är det startbidrag som Kultur i Väst och vi från VGB har kunnat stödja med som bidrag vid uppstarten av hörnorna. Dessa går under lite olika namn och i t ex Åmål heter den rätt och slätt Hälsohörna där deltagarna bl a kan njuta av en ljuddusch samtidigt cialis amyl nitrate som man tar till sig litteratur och andra medier som handlar om folkhälsofrågor i stort som i smått.
Studieförbunden liksom de lokala folkhälsosamordnarna i kommunerna har engagerat sig i planeringen och att samverka kring olika aktiviteter såsom föreläsningar m m med utgångspunkt från att det nu finns en folkhälsohörna på plats. Månads- och i vissa fall terminsvisa programutbud annonseras och läggs ut på bl a sociala medier kring detta för att locka publik.

Projektsamordnare
VGBs projektsamordnare är Bengt Karlsson som jobbar med planering, utveckling, samordning och redovisning av de olika pågående insatserna på folkhälsoområdet.
För mer information kring vårt folkhälsoarbete är du välkommen att kontakta Bengt som nås på tfn 070 – 680 20 05 eller i bostaden 0502 – 138 23 alternativt via vårt kansli i Skara på tfn 0511 – 134 65. E – postadressen är 

 

Kommentarer inaktiverade.